Menu

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Winst maken gaat prima samen met positieve aandacht voor mens, maatschappij en milieu. En ondernemen gaat prima samen met idealen. Steeds meer bedrijven maken werk van duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Uw keus om verspilling te voorkomen en uw selectie van partners kunnen daar een belangrijk onderdeel van zijn.

Voorkom verspilling

Onze energiezuinige oplossingen, zoals waterbesparing en besparing op de inkoop van dranken, zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu. Het minimaliseren van tapverlies door onze tapautomatisering levert een enorme waterbesparing. Wist u dat voor het brouwen van 1 liter bier gemiddeld 5 à 6 liter water wordt gebruikt? Daarbij komen nog vele liters water die voor het verbouwen van de gewassen verbruikt worden. Als tijdens het tappen geen verspilling plaatsvindt door te kiezen voor tapautomatisering, spaart u het milieu aanzienlijk.

Reduceer energieverbruik

Van Duijnen werkt met milieu-vriendelijke koelsystemen waarbij u bijv. gebruikt maakt van HFC koudemiddelen, LED verlichting en andere maatregelen om het energieverbruik met meer dan 35% te reduceren.

Van Duijnen investeert in een betere toekomst door het treffen van maatregelen om energieverbruik en milieubelasting te verminderen. Daarnaast stimuleren wij hergebruik van materialen en kijken we kritisch naar het milieulabel bij de samenstelling van ons wagenpark.

Deze bedrijven
besparen al dankzij
Van Duijnen
Horeca Service
Tapinstallatie van Van Duijnen Horeca Service