Menu

Disclaimer

Deze website – met alle onderdelen, behalve bepaalde (hyper)links – is eigendom van Van Duijnen Horeca Service BV, hierna te noemen Van Duijnen Horeca

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Duijnen Horeca. Bij persoonlijk, niet commercieel gebruik is toestemming niet nodig.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is en wordt met zorg en aandacht samengesteld. Dit neemt niet weg dat informatie onvolledig of onjuist kan zijn. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Van Duijnen Horeca behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Wij stellen alles in het werk om misbruik van informatie te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die bezoekers van onze website via internet of anderszins verzenden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

(Hyper)links naar en inhoud van andere websites

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Van Duijnen Horeca. Deze zijn geen eigendom van Van Duijnen Horeca, maar opgenomen voor aanvullende informatie. Wij gaan hierbij uiterst selectief te werk, maar kunnen niet instaan voor de inhoud en werking, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die via deze sites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid in deze wijzen wij op voorhand af.

Aansprakelijkheid

Van Duijnen Horeca sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy op internet en cookies

Van Duijnen Horeca BV herkent bij ieder bezoek aan onze websites automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt.

Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Gegevens voor betere gebruikerservaring

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

Cookies instellingen

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is: https://www.vanduijnenhoreca.nl Overigens is het bovenstaande ook van toepassing op onze Van Duijnen Horeca Service BV

Deze bedrijven
besparen al dankzij
Van Duijnen
Horeca Service
CityHub hotel Amsterdam