Menu
14 maart 2016
Poppodia

Meer inkomsten voor poppodia voor een mooi programma

Je wil als poppodium een zo spannend mogelijk programma neer zetten en je stad of omgeving tot een fijne plek te maken om te wonen. Je wil een podium bieden voor jong talent, een thuis voor de muziekliefhebber en een speelplek voor de gevestigde naam zijn. Cultuur creëert waarde niet alleen in de ervaring van je bezoeker maar ook economische waarde voor je stad. Een levendige stad en cultuur zorgen ervoor dat een bedrijf er zich wil vestigen. Mensen willen graag in de buurt van zo’n plek wonen en raken door cultuur geïnspireerd of ontspannen zich, waardoor ze beter kunnen presteren in hun dagelijks leven.

Nu is in het plaatje de afgelopen jaren nogal veranderd. Zoals de Raad van Cultuur schrijft: “de bezuinigingen hebben een grote invloed op de actieve cultuurparticipatie.”(1) En verder stelt De Raad voor Cultuur vast: “dat door de bezuinigingen de actieve cultuurparticipatie een sector in transitie is.”(2)

Uit de analyse over de periode van 2007-2014 gedaan door de VNPF blijkt ook onder andere dat de kosten voor huisvesting stegen en de inkomsten uit subsidie daalden. Maar er heerst tegelijkertijd, zoals is geopperd tijdens Eurosonic Noorderslag 2016, ook optimisme. De nieuwe situatie biedt een kans om zaken te herzien en anders aan te pakken. Uit de Conjunctuurenquête Poppodia en –Festivals blijkt (3) dat er vertrouwen en optimisme in de sector heerst.
De nieuwe situatie vraagt om inventiviteit om inkomsten uit andere zaken te verhogen waarmee een mooi en spannend programma neergezet kan worden. Er wordt veel gesproken over een poppodium als culturele onderneming. Het is van belang om een analyse te maken hoe je meer rendement uit je organisatie kan halen.

Vraag is: hoe haal je meer rendement uit je poppodium om je programma te kunnen financieren?

Hoe kun je meer inkomsten voor je poppodium creëren om een mooi programma neer te kunnen zetten? Als “…gemiddeld 97% van de opbrengst uit kaartverkoop ten goede van de optredende artiesten komt.”(4)

“Voormalige directeur van Paradiso, Pierre Ballings, zei weleens: ‘Ons publiek drinkt de kwaliteit van zijn eigen programma bij elkaar …’” (5)

Horeca is een belangrijke inkomsten bron voor poppodia. Volgens de cijfers van de VNPF komt 25%van de inkomsten van Poppodia uit de horeca (6). Een manier om je horeca optimaal te gebruiken en géén inkomsten mis te lopen is tapautomatisering.

Wat is tapautomatisering?

Je tapt een biertje, een glas wijn of gedistilleerd en de tap stopt automatisch wanneer de juiste hoeveelheid in het glas zit. Je getapte biertje heeft een perfecte schuimlaag en iedere bezoeker krijgt precies de juiste dosering. Verder registreert het elk getapt drankje. Zo is het makkelijk te zien of de omzet (in geld) klopt met wat er geschonken is. Het is mogelijk een kassakoppeling te maken met je kassa. Het systeem registreert het getapte biertje direct – tap – en het personeel achter de bar – tik – slaat het aan in de kassa en rekent het af. Dit alles is het tap-tik systeem. Door per avond een taptik lijst uit draaien, kan je precies zien wat er getapt is en wat er betaald is. Mocht het verschil te groot zijn kan je direct actie ondernemen. Als je medewerker een glas laat vallen of zelf opdrinkt kan hij het getapte biertje ook als breuk of eigen gebruik boeken. Dit laatste is een uitkomst voor de administratie. Aangezien je voor eigen gebruik van het personeel geen BTW hoeft te betalen. Het nuttigen van drankjes op de werkplek wordt als nihilwaardering gezien voor de WKR (7).

Daniel van Broeck van BDO Accountants legt uit hoe de inzet van geautomatiseerde taps helpen bij het niet teveel betalen van btw en de werkkostenregeling: “Bij het gebruik van drank door het personeel, is het van belang te registreren wat wordt verbruikt. Dit om per productgroep de juiste marge te kunnen vaststellen. Als je eigen verbruik niet onderscheidt naar productgroepen, kan dit leiden tot een vertroebeling van je brutomarge hetgeen mogelijk de aandacht gaat trekken van de fiscus. Er hoeft ook geen BTW afgedragen te worden over eigen gebruik of drank die verloren gaat. Daarom is het van belang duidelijk te hebben wat breuk en eigen verbruik is. Indien het eigen verbruik per jaar per medewerker niet boven de € 227 ligt, hoeft over dit gedeelte de voorbelasting niet terugbetaald te worden”. Lees meer over de werkkostenregeling.

Door het automatiseren van de tap zie je dus precies wat er op de vloer gebeurt. Je krijgt snel en makkelijk inzichtelijk hoeveel er op een avond getapt wordt, hoeveel er afgerekend wordt en waar eventuele verliezen zitten.

Het kan voorkomen dat het altijd tijdens bepaalde avonden rustig is bij één van de bars is of dat het juist zo druk is dat je een extra bar open moet gooien. Door het omdraaien van een sleutel kun je direct een bar sluiten en weglopen, omdat er geen drank meer uit de tap komt.

Maar er is meer uit het systeem te halen, zo zie je ook of een medewerker meer aandacht nodig heeft omdat hij/zij veel breuk of eigen gebruik (buiten de gemaakte afspraken om) heeft. Of omdat blijkt dat iemand drankjes niet goed afrekent. Hierbij kan tapautomatisering als hulpmiddel functioneren in het begeleiden van je personeel. Je kan de medewerker direct en discreet aanspreken en zo samen met de medewerker kijken waar hij/zij nog verder hulp bij nodig heeft.

Tapautomatisering kan verder helpen bij het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring die nodig is bij je subsidieaanvraag, doordat je een correcte administratie hebt van je inkomsten en wat er is getapt. Lees meer hierover in blog Hoe krijg je makkelijker een goedkeurende accountantsverklaring voor subsidie aanvraag

Lees ook hier hoe je meer rendement haalt uit horeca.

bronnen
1 Raad van Cultuur/ ‘ prospectieve trendanalyse’ bron: VNG, Juli 2014
2 Raad van Cultuur/ ‘ prospectieve trendanalyse’ bron: VNG, Juli 2014
3 Bron: vnpf http://vnpf.nl/nieuws/poppodia-en-festivals-vertrouwen-in-popklimaat-ondanks-teruglopende-subsidies
4 Bron: Poppodia in Cijfers 2014, VNPF, p.7
5 Poppodia hebben meer subsidie nodig – De Stentor, 1 juni 2015, https://blendle.com/i/de-stentor—deventer/poppodia-hebben-meer-subsidie-nodig/bnl-stentordeventerstad-20150601-28733818
6 Bron: Poppodia in Cijfers 2014, VNPF
7 WKR = werkkostenregeling die sinds 1 jan 2015 voor iedere werkgever verplicht is.

Poppodia
Mail dit bericht

Reacties

Reageren op deze blog

Deze bedrijven
besparen al dankzij
Van Duijnen
Horeca Service
Jorn-Stouten-Poesiat-en-KaterZelfbedieningsbar Star Lodge hotel